© 2019 Michael Suchý

+420 731 990 541

S citem pro věc jako vždycky.

web Bc. Michal Veselý

PŘEVOD 

Všechny převody v tabulkách uvedeny zaokrouhleně